De ruimte om ons heen is een resultaat van menselijk ingrijpen.

Wat valt er op te merken?
Wat vinden we gewoon?
En zien we wat we zien?
Veel dingen die we zien ervaren we als vanzelfsprekend. Wat gebeurt er als je vragen gaat stellen bij deze vanzelfsprekendheid?

Ik houd me bezig met elementen die heel aanwezig of herkenbaar zijn in de alledaagse wereld om ons heen, maar in hun alledaagsheid soms niet zichtbaar. Ik wil dat onzichtbare zichtbaar maken. Het ongrijpbare wil ik vastleggen. Dat doe ik door deze vondsten uit te vergroten, door ze af te dekken, door nieuwe verbanden te leggen of door ze uit hun context te halen.